Co-creatie in zoektocht naar nieuwe naam

Feestelijke opening van Dokata

Basisschool Sint-Salvator in Gent ging op zoek naar het DNA van de school. Zit onze visie nog juist? Zijn we als organisatie geëvolueerd? Wat in de toekomst? De school ging samen met hun team, de leerlingen en ouders op zoek. In dit traject trokken ze volledig de kaart van co-creatie. Jonathan Demey, directeur, aan het woord.

Evolutie

De laatste jaren zijn er wel wat zaken veranderd in onze organisatie. De teamwerking, hoe we een grote school organiseren, hoe we de kinderen betrekken bij het leerproces … Daarom wilden we ons beter profileren. Een nieuwe identiteit, een nieuwe naam, die écht weergeeft waar de school voor staat. Klaar voor de toekomst. Dat was de ambitie van het traject.

Ondersteuning

Voor dit proces hebben we beroep gedaan op de adviseurs van de Taborgroep. Het is helemaal anders als iemand vanuit een extern perspectief dit begeleidt dan dat we dit zelf doen. Zij zetten de krijtlijnen uit, maar ze toetsten steeds met ons af.

De Taborgroep stelde een plan van aanpak voor. Samen met hen onderzochten we welke nieuwe visie-elementen er zijn, welke criteria een nieuwe naam moet hebben, wie er mag beslissen, enzovoort.  

Hoe moet onze nieuwe naam klinken? 'Kindvriendelijk maar niet kinderachtig, oubollig noch zweverig, passend bij de identiteit en de organisatie die we nu zijn. Kort en krachtig, uniek, bestaand uit één woord, … '

Participatie van kinderen en ouders

Corona zorgde voor aanpassingen in onze plannen. De buurt betrekken was op dat moment niet evident. We gingen voor een integraal traject waarbij de kinderen en ouders centraal staan. We vroegen bijvoorbeeld aan de kinderen wat er nu zo leuk is aan de school, wat ze mooi of minder mooi vinden aan het uitzicht van de school, enzovoort. We betrokken ook de ouders en oud-leerlingen om zoveel mogelijk te weten hoe zij naar onze school kijken. 

Hoe zagen onze brainstormopdrachten er uit? ‘Schrijf een krantenartikel over de meest bijzondere momenten op school. Stel dat de school een mens zou zijn, beschrijf die dan. Schrijf een bol.com review over je organisatie … ‘

De lancering

Vanaf september gingen we op ‘geheime missie’ met leerlingen en enkele ouders. De missie? De nieuwe naam van onze school lanceren, in het grootste geheim! Verschillende groepjes namen een eigen deel voor hun rekening. Enkelen werkten aan een filmpje, de anderen maakten promo op de radio, …

 

Wat wil dit juist zeggen? Ontdek het verhaal van Dokata, samen gebracht met de kinderen. 

We hopen op 21 mei nog een lanceringsevent met externen te kunnen doen, als de corona-situatie het toelaat.

De kinderen maakten ook een Dokata-lied. Kijk mee