De Taborgroep geeft je vleugels: energiecoaches met inspiratie en tools voor welzijn op het werk

Het leef- en werkritme in onze maatschappij verhoogt voortdurend. Samen met de werkdruk, spanningen en chronische stress. Vaardigheden als kunnen loslaten, ontladen van spanning, zelfregulering, managen van emoties, zelf-zorg,  enzovoort worden key-vaardigheden om er te kunnen blijven staan. 

We willen energiek blijven, een goed evenwicht houden tussen inspanning en ontspanning, werk en privéleven. Omdat we er van uitgaan dat ‘gezonde medewerkers’ in ‘gezonde organisaties’ ook gezonde relaties aangaan met hun cliënten, klanten en collega’s. En een gezonde stempel drukken op de maatschappij.  

Vanuit die droom is de Energie-Club ontstaan. Ondertussen 5 jaar geleden. 

Concreet? 

De Energie Club is een leernetwerk – een groep mensen die op hetzelfde thema actief is en kennis en ervaringen deelt - van Energie-Coaches.  

Een Energie-Coach is een persoon in de organisatie die het aanspreekpunt is voor wat betreft stress- en burn-out items. Hij of zij biedt : 

  • een luisterend oor aan collega’s,  
  • helpt en ondersteunt teams, 
  • denkt mee met beleidsmedewerkers rond thema’s als psychosociaal welzijn, persoonlijke energie, gezondheid, ... 

Wat brengt de Energie Club voor je organisatie? 

“Het geeft me inspiratie en effectieve tools om het welzijn op het werk te vergroten, en bespreekbaar te maken.”
“Een luisterend oor voor individuele collega’s.” 
“Ik heb intern een focusgroep ‘Stress- en Burn-out’ opgericht waarmee we ook in het Comité zetelen en impact hebben op het Jaar Actie Plan.” 

TOP-moment? 

“We deden mee met ’t Initiatief enkele jaren geleden, waar we o.a. de Toolbox Energie hebben voorgesteld. Toen deden we een flashmob op het nummer ‘Heads will roll”. Het moment dat Delphine (van Exalta) op de toog van het onthaal stond te dansen, met Zuster Marie-Lucie (de buren, Zusters van Liefde van J.M) achter haar, dat was geweldig! Heel de foyer stond toen te dansen. Een top-moment van energie!.”

't Initiatief

Waar wil je vooral op inzetten de komende periode? 

“Een opleiding rond ZELF-ZORG uitwerken en aanbieden.” 
“Samen mogelijkheden en manieren vinden om werk te maken van ‘Energie’ op beleidsniveau.” 

Interesse?

Wil je in jouw organisatie ook werken aan ‘energie’?

Contacteer Lieve Peeters lieve.peeters@tabor.be voor meer info. 

 

Wil je weten welke leernetwerken we zo nog allemaal hebben? Het volledige overzicht vind je hier op onze website.