De nood aan duurzame huisvesting is hoog

De bezorgdheid over het klimaat en de impact van de energiecrisis neemt toe. Ook op vlak van infrastructuur willen organisaties inspelen op de toekomst, door duurzaam te bouwen en verbouwen. Team Duurzame Infrastructuur van de Taborgroep voelt die nood maar al te goed. De (ver)bouwaanvragen en vragen naar advies stromen binnen.  

Onze gebouwen verbruiken vaak veel energie en hebben een grote ecologische voetafdruk. De nood aan duurzame huisvesting - die zowel milieuvriendelijk als comfortabel is - is hoog. Lieve Dierckx, consultant team duurzame infrastructuur, bevestigt. 

Een intensief bouwtraject voor de Kiekenstraat 

De finale uitkomst is op het moment van schrijven nog niet gekend, maar dit mag niet lang meer op zich laten wachten. De nood aan een betere huisvesting van de kinderen, jongeren en gezinnen is tenslotte hoog!  

Vele projecten 

Dat er veel vraag is, zien we ook aan het aantal dossiers die goedgekeurd worden. De subsidies die team duurzame infrastructuur jaarlijks ontvangt van Agion (Agentschap voor infrastructuur in onderwijs) in naam van onze onderwijspartners, kent een sterke stijging. In 2022 stortte Agion maar liefst 5,6 miljoen euro aan subsidies op onze rekening, een bedrag verspreid voor 46 percelen. Dit is een sterke stijging ten opzichte van de vorige jaren.   

In de nasleep van de coronapandemie zette Agion in op het ventileren van schoolgebouwen door hiervoor sneller te subsidiëren, en de Vlaamse regering lanceerde het relanceplan “Vlaamse Veerkracht”. De middelen werden verdeeld via een samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf en we hebben onze partners ondersteund in het (massaal) indienen van dossiers. De realisatie van die projecten is voor 2023!  

Duurzame energie voor het netwerk

Het team infrastructuur werkt zowel voor partnerorganisaties in zorg, welzijn als onderwijs, maar probeert ook voor het hele netwerk samen zijn meerwaarde te betekenen. Zo organiseerden we vanuit de Taborgroep bijvoorbeeld de ‘Energiedag’ (link naar ander jaarbeeld-artikel toevoegen) - een themadag met inspiratie over duurzame energie - en de opleidingen over het gebouwbeheersysteem. Die zorgen er mee voor dat de facturen van onze partnerorganisaties niet onnodig te hoog zijn. Nog een voordeel binnen een netwerk is dat je kan luisteren naar hoe anderen het doen. Zo kunnen organisaties die investeren in zonnepanelen deelnemen aan de "call groene stroom" van de overheid om subsidies te ontvangen. Maar die call is als een wedstrijd, enkel organisaties die het laagste bedrag vragen per kWh trekken het winnende (subsidie)lotje. Iets waar de partners elkaar konden verder helpen door in overleg te gaan.

 

 

Enkele van de infrastructuurprojecten in 2022