Wat we meenemen naar 2023.

jaarbeeld-vooruitblik-lieve-mieke-nieuwjaarsreceptie

In 2022 mochten we een nieuwe directie verwelkomen voor de Taborgroep. Met de komst van Mieke Van Gramberen, netwerkdirecteur, is het nieuwe directieteam nu compleet. Samen met Lieven Fermon, zakelijk directeur, blikt ze terug op 2022. Ze kijken verder vooruit naar 2023 en de volgende jaren. 

De geoogste verhalen uit 2022 tonen dat een mooi pallet van activiteiten werd uitgerold. Tegelijkertijd vertellen ze ook waarop de volgende jaren (nog) sterker zal worden ingezet, namelijk het realiseren van duurzaam ondernemerschap zowel vanuit het oogpunt “people, planet & profit/prosperity”. Tenslotte is duurzaamheid binnen de Taborgroep geen hol begrip en krijgt het verdere concrete invulling.

Planet

Het staat als een paal boven water dat het afgelopen jaar best pittig was voor de vele organisaties. De onvoorziene disruptie op de energiemarkt die lijkt uit te groeien tot significant hogere kosten gaande van energie over voeding tot verbruiksmaterialen, bezorgt organisaties kopzorgen – niet in het minst doordat de werking al vele jaren onder gefinancierd en niet geïndexeerd was. De zoektocht naar duurzame manieren om met energie en materialen om te gaan komt daardoor in een stroomversnelling.

Profit en prosperity

Om de hedendaagse en groeiende maatschappelijke vraagstukken binnen de samenleving te kunnen oplossen is meer en sterk duurzaam ondernemerschap van fundamenteel belang. Het zal leiden tot grotere kruisbestuiving, co-creatie en samenwerkingsverbanden over sectoren heen. De Taborgroep zal zich dus ook meer en meer moeten verhouden tot andere netwerken en daarbinnen blijvend haar meerwaarde zoeken en betekenen. Het toenemende duurzaam en sociaal ondernemerschap zal zonder twijfel ook leiden tot andere juridische structuren dan de VZW-s waaruit de Taborgroep vandaag is samengesteld en andere middelenstromen, gekenmerkt door een meer gedifferentieerde middelenstroom en een minder grote afhankelijkheid van de subsidiërende overheid.

People

Inzake People kan men niet om de knelpunten op de arbeidsmarkt heen. De moeilijke werving en behoud van mensen is een breed gedeelde zorg bij een grote groep van partners. De eerste netwerkdag van 2023 was volledig gewijd aan dit thema.

De arbeidsmarktkrapte aangrijpen als een moment om het organisatie- en medewerkersbeleid nog duurzamer te maken. Daarmee wordt de lat hoog gelegd op niveau van de Taborgroep. Dat was de ambitie die te bespeuren was op de arbeidsmarktdag. Wat wordt eronder verstaan? Drie sporen worden verkend.

De interesse van de partners om het rekruteringsbeleid onder de loep te nemen is groot. Een gewijzigd rekruteringsbeleid is vaak nodig om korter op de bal te spelen, om doelgroepen te bereiken die men vandaag nog te weinig aanboort. Denk hierbij aan zij-instromers, mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die niet op zoek zijn naar een job, … Het moet partners in staat stellen om breder te rekruteren en vacatures dus sneller ingevuld te krijgen.

Breed en openmind rekruteren

Wat als de Tabor-partners daar eens de handen in mekaar zouden slaan en samen – over alle organisaties heen- een gezamenlijk opleidingsaanbod ontwikkelen. In co-creatie, waarbij de expertises van de duizenden werknemers niet alleen een boost krijgen maar ook gevaloriseerd worden, door ze als lesgevers in te schakelen. Samen met het reeds goedgekeurde ESF-project rond opleidingen van de toekomst waarbij de Taborgroep promotor is van soft skills, zijn het dit soort initiatieven die we verder willen verkennen en opschalen.

Het was ook fijn om vast te stellen dat er zeer veel belangstelling was om over het strategische luik na te denken.

Want, om als organisatie de doelstellingen te realiseren wordt, naast het financiële en beleidsmatige kader, de overweging of je mensen vindt om die doelstellingen mee te realiseren des te belangrijker. Op zo’n moment loont het de moeite om breder te kijken en de vraag te stellen: zijn we voldoende bezig met onze kernactiviteiten, is het zinvol om de organisatie te ontlasten door secundaire processen op een duurzame en sociale manier te outsourcen, hoe kunnen we de administratieve lasten verminderen voor iedereen, …

Kortom, te midden van de vele maatschappelijke uitdagingen kijken we graag met onze partners vooruit en zoeken we naar vernieuwende en duurzame oplossingen die ons dichterbij de droom brengen die we delen:

op een duurzame en sociale manier ondernemen.

 

Lieven en Mieke