8 organisaties zetten samen in op klimaat

8 social profit organisaties hebben de handen in elkaar geslagen rond de klimaatuitdaging. Ze willen meer dan ooit inzetten op duurzaamheid, en gaan daarmee verder dan de norm. Zij ‘delen’ een collega, een Climate Change Manager.

Nancy Van Droogenbroeck – preventieadviseur Sint-Lodewijk & Dirk Focquet - Manager Infrastructuur Karus

2 van deze ‘delers’, Dirk Focquet - Manager Infrastructuur bij Karus - en Nancy Van Droogenbroeck - preventieadviseur bij Sint-Lodewijk, vertellen waarom dit voor hen een unieke kans is.  

Waarom heb je gekozen om een klimaatverantwoordelijke aan te stellen in je organisatie?   

Nancy - Sint-Lodewijk: We worden vandaag in onze samenleving geconfronteerd met heel veel problemen. Ook als organisatie zijn we er ons van bewust dat het klimaat verandert en dat we iets kunnen en moeten doen. Het is voor iedereen een taak om zorgzaam met onze aarde en grondstoffen om te springen. We kunnen niet doen alsof er geen einde aan komt. De ‘stock’ geraakt ooit op. De Earth Overshoot Day valt alsmaar vroeger in het jaar. Toen we hoorden dat er een climate change manager aangesteld werd door Tabor zagen we onmiddellijk het voordeel in van een partner die overkoepelend voor de instellingen kan werken

Het is voor iedereen een taak om zorgzaam met onze aarde en grondstoffen om te springen.

Nancy Van Droogenbroeck, preventieadviseur Sint-Lodewijk

Wat hebben jullie al gedaan en wat zit er in de pijplijn?  

Dirk - Karus: Karus is een jonge fusie (2018) van twee psychiatrische ziekenhuizen, nl. Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus in Gent en Psychiatrisch Centrum Caritas in Melle. Bij een fusie moet je elkaar eerst leren kennen: wat zijn de gewoontes, wat zijn de sterktes, wat moet aangepakt worden? We werken momenteel aan de visie, missie en de kernwaarden voor onze organisatie. In 2023 wordt een zorgstrategisch plan uitgewerkt voor de langere termijn. Meteen daaraan gekoppeld komt er een masterplan infrastructuur. Heel wat gebouwen hebben een upgrade nodig.  

Verder gaan we in 2023 een werkgroep duurzaamheid oprichten met medewerkers/ambassadeurs van diverse afdelingen en diensten. We willen iedereen betrekken in het duurzaamheidsthema. Duurzaamheid wordt daarbij heel breed gezien: energie, mobiliteit, afvalreductie, voedselverspilling, biodiversiteit, maar ook zorg voor medewerkers. Op vlak van infrastructuur komt er in 2023 een warmtenet op de campus in Melle met daarbij een WKK (warmtekrachtkoppeling) en een centrale stookplaats die future proof is. Een investering van om en bij 2 miljoen euro. Verder gaan we ook voor de bijkomende installatie van 230 kW piek groene stroom in de vorm van zonnepanelen. In 2025 komt er ook een nieuwbouw en wordt een deel van het verouderd patrimonium, in functie van het nog uit te werken masterplan infrastructuur, gerenoveerd.  

De ambitie op lange termijn moet zijn, zoals voor ons allemaal, dat we energieneutraal worden. De weg is nog heel lang maar we zijn stappen in de goede richting aan het zetten.  

Nancy - Sint-Lodewijk: Bij Sint-Lodewijk hebben we een aantal jaar geleden een ecoteam samengesteld. In dit team zitten vertegenwoordigers van de verschillende scholen en afdelingen van Sint-Lodewijk. Zo proberen we vanuit iedereen zijn bril te kijken en van daaruit naar alle richtingen te sensibiliseren. We denken niet louter ad hoc acties uit maar werken gestructureerd naar doelstellingen toe. We willen nu wel een programma uitwerken, een echt klimaatplan.  

Een derde thema waarop we willen werken de komende maanden is het reduceren van voedselverspilling. Er wordt in onze organisatie nog steeds (heel) veel voeding weggegooid. Met zoveel mensen die honger hebben, voelt dit heel slecht. Een aantal jaren geleden hebben we een engagementsverklaring ondertekend om minder voedingsafval te genereren. Door dit engagement is het sindsdien al een flink stuk verbeterd maar het werk is echter niet af. Het is een proces van lange adem en een proces van iedereen. Het is een ketting van mensen die zich telkens bewust moeten afvragen hoe ze het beter kunnen doen. 

We denken niet louter ad hoc acties uit maar werken gestructureerd naar doelstellingen toe.

ik trek het mij aan draad

Wat is de meerwaarde van de shared service? 

Dirk - Karus: Duurzaamheid is in vele organisaties iets dat wordt bijgenomen door één van de medewerkers, waardoor de onvoldoende aandacht krijgt.

Bovendien creëer je een netwerk van organisaties die allemaal het engagement aangaan om aan dit thema te werken waardoor je van elkaar kunt leren. Je durft dan ook ambitieuzer zijn. Ik heb al mogen ondervinden dat dit echt een meerwaarde kan worden.

Dirk Focquet, Manager Infrastructuur bij Karus

We hebben een goede start genomen en we zullen er de komende jaren hard moeten aan verder werken.  

Nancy - Sint-Lodewijk: Door het aanstellen van de Climate Change Manager van de Taborgroep worden we nu verplicht om erover na te denken en om daadwerkelijk actie te ondernemen. Bij tijdsdruk waren die eco-zaken vaak het eerste om in te boeten. Tom Dewettinck is iemand met ervaring en vertegenwoordigt de zorginstellingen in werkgroepen, op events en andere bijeenkomsten. Hij faciliteert het leren van elkaar en zorgt ervoor dat het klimaatthema niet op de lange baan wordt geschoven.  

Interesse gewekt? Contacteer tom.dewettinck@tabor.be

Het leernetwerk Klimaat aan het werk: het leernetwerk volgt een presentatie van Joanna Meuwissen (Foodwin) over de aanpak van voedselverspilling.

Het leernetwerk Klimaat volgt een presentatie van Joanna Meuwissen (Foodwin) over de aanpak van voedselverspilling.
8 organisaties die inzetten op klimaat